Stödmedlemmar

 

Vasasällskapet FK är frammarsch både resultat- och publikmässigt!

Därför har vi funktion som gör det möjligt för dig, som känner för Vasasällskapet men inte är aktiv, att stödja klubben och visa ditt engagemang. Vi hoppas att detta sätt kunna öka intresset kring klubben ytterligare.

 

Vi kallar det ”stödmedlemmar” och det enda som krävs för att vara med 

i denna förnäma skara eldsjälar är att sätta in 100kr Vasasällskapet

Fotbollsklubbs Bankgiro. Samt om man villa ha information via e-post om vad

som sker i klubben även skicka sin mailadress till info@vasasallskapet.com

 

Bankgirokonto: 5325-0767

Betalningsmottagare: Vasasällskapet Fotbollsklubb

 

Detta är pengar som vi kommer att använda till den dagliga driften av klubben, som att köpa material till laget och se till att arrangemangen kringvåra hemmamatcher blir till en ännu bättre upplevelse för dem som kommer till Stadshagen och stöttar oss.

 

Medlemsavgifter Vasasällskapet FK 2012:

Aktiv medlem: 2200kr

Stödmedlem: 100kr

 

Vi kommer här nedan lägga ut en lista med namn alla våra stödmedlemmar.

Ett stort tack till Er alla ses vi Stadshagens IP!

 

Med vänlig hälsning

Vasasällskapet FK

 
 
MEDLEMMAR 2010:
Nina Khayer
Texas Khayer
Freja Khayer
Yasmin Khayer
Mohamed Khayer
Ann-Sophie Ekströmer
Margareta Sandros
Conny Petersson
Felix Menduina Brandt
Maja Bondegreen
Isak Bondesson
Ola Bondesson
Jonas Haag
Cecilia Haag
Oliver Haag
Erik Lang
Ann-Marie Lang
Staffan Lang
Astrid Janson
Magnus Janson
Martin Janson
Pinocchio Janson
 
 
MEDLEMMAR 2008:
Peter Hultgren Wennerberg
Peter Wickman W
Johanna Thydell
Gordon Pettersson
Jenny Leväniemi
M B Nilsson
C E Nilsson
Gerd Edlund
Lars Johanson
Liza Cheadle
Fabian Haag Cheadle
Stella Haag Cheadle
Eva Cheadle
Girard Cheadle,
Kerstin Johansson Tillberg
Anna Ekerling
Christina Frisendahl
Alexandra Morling
Ana Morling
Christer Morling
Catharina Tavakolina
Reza Tavakolina
Freja Lundgren
Claes Wibom
Charlotte Wibom
Viktoria Knapp
Daniel Knapp
Lola Suarez
Manolo Suarez
Caroline Elford
Dexter Elford
Bertil Morling
Jakob Morling
Albert Morling
Birgitta Morling
Gittan Morling
Carina Morling
Ninni Morling
Ingrid Elford
Steve Elford
Chessie
Smokey
Smilla
Hans Tholander
Leo Tholander
Tommy Holgersson
Elin Melin
 
 
MEDLEMMAR 2007:
Tommy Holgersson
Agneta Melin
Sten Elfström
Elisabeth G. Söderström
Josefine Elfström
Cecilia Melin
Alice Edlund Melin
M-E Nilsson
C-E Nilsson
Karin Lagerlöf
Alf Linder
Jonas Haag
Lola Suarez
Caroline Elford
Ingrid Elford
Stephen Elford
Dexter Elford
Cheesie
Ana Morling
Christer Morling
Alexandra Morling
Carina Morling
Bertil Morling
Gittan Morling
Claes Wibom
Charlotte Wibom
Kiwi
Mynta
Staffan Lang
Christina Frisendahl
Eva-Karin Annemark
Susan Sarabia
Lennart Keberg
Niklas Edlund
Carl Plogbäck
 
 
MEDLEMMAR 2006:
Daniel Pettersson
Cecilia Melin
Carina Morling
Ann-Christine Sundqvist
Britta Jonell Ericsson
Anna Löf
Christer Ericsson
Lars Jonell
Pär Andersson
Ben Hensley
Gerd Edlund
Lars Johansson
Gun Westlund
Niklas Edlund
Claes Wibom
Charlotte Wibom
Mynta
Kiwi
Pär-Åke Carlsson
Yvon Carlsson
Melek Karademir
Elisabeth Söderström
Sten Elfström
Ana Morling
Christer Morling
Martin "Marty" Wahlberg
Lovisa Ellius
Lennart Keberg
Charles Falk
Christina Frisendahl
Alice Edlund Melin
Tommy Holgersson
Jenny Leväniemi
Rasmus Falk
Eva-Karin Annemark
Sara Eliasson
Karin Lagerlöf
Alf Linder
Elin Melin
Peter Hultgren Wennerberg
Jonas Haag
Caroline Elford
sponsors